Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 17:00 CEST

EU-nämnden höll i dag ett öppet sammanträde. Vid sammanträdet samrådde statsminister Göran Persson med EU-nämnden inför Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19-20 juni.

Under samrådet diskuterades framför allt konventets förslag till konstitutionellt fördrag och EU:s samarbete i asyl- och migrationsfrågor och om bevakning av yttre gränser.

Andra frågor som behandlades var bland annat EU:s förhållande till länderna på Västra Balkan, till USA och till nya grannländer efter utvidgningen, samt den nya stadgan för Europaparlamentets ledamöter.

Regeringen representerades i dag av statsminister Göran Persson.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

Nästa möte

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 11 juli klockan 10.00.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16