Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2003 19:00 CEST

Prioriterade områden för EU i återuppbyggnaden av Irak diskuterades i dagens EU-nämnd. Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (21-22 juli) väntas ställa sig bakom insatser för att i tur och ordning säkra lag och ordning, röja minor, trygga vattenförsörjning och sanitära förhållanden samt för övervakning av de etniska motsättningarna i norra Irak. Kabinettssekreterare Hans Dahlgren, som samrådde med nämnden, förklarade att regeringen var positiv till denna prioritering av insatserna och fick nämndens stöd för den ståndpunkten, liksom för att insatserna samordnas av kommissionen och att EU bör utse en särskild representant för Irak. I nämnden diskuterades även finansieringen av insatserna.

Nämnden ställde sig vidare bakom en skärpning av tonen mot Iran i fråga om mänskliga rättigheter och landets eventuella kärnvapenprogram. Nämnden ansåg också att konkreta framsteg i dessa frågor är en förutsättning för framsteg i EU:s förhandlingar om ett handels- och samarbetsavtal med landet.

Statssekreterare Lotta Fogde samrådde med nämnden om ett förslag till slutsatser som ministerrådet väntas anta inför WTO-förhandlingarna i Cancún. Under samrådet diskuterades bland annat uppgörelsen om EU:s jordbrukspolitik som enligt förslaget ska utgöra EU:s bortre gräns i jordbruksförhandlingarna om interna stödordningar. Även om uppgörelsen bedömdes förbättra EU:s förhandlingsposition ansåg nämnden, liksom regeringen, att det vore att föredra om kommissionen kunde gå längre.

Jordbruksförhandlingarna inom WTO diskuterades även med departementsrådet Anders Klum inför jordbruks- och fiskerådets diskussioner den 22 juli. Andra frågor som behandlades i nämnden inför rådsmötet var en förordning om offentlig kontroll av animaliska livsmedel, hanteringen av samexistensproblematiken mellan genmodifierade och andra grödor samt återhämtningsplaner för torsk och kummel.

Regeringen representerades i dag av kabinettssekreterare Hans Dahlgren, statssekreterare Lotta Fogde och departementsrådet Anders Klum.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

Dagens sammanträde var det sista innan sommaruppehållet. EU-nämnden håller en offentlig utfrågning torsdagen den 21 augusti med anledning av konventets färdiga förslag till konstitutionellt fördrag och den stundande regeringskonferensen. Nästa sammanträde i EU-nämnden äger rum torsdagen den 4 september.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16