Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 16:00 CEST

Riksdag och regering måste ha tid att ta ställning till konventets förslag och för att utarbeta svenska ståndpunkter och ett svenskt förhandlingsupplägg för EU:s regeringskonferens, som inleds i höst. EU-nämnden och utrikesminister Anna Lindh var överens om detta i dagens samråd. Regeringen bör därför förespråka en tidplan som ger utrymme för den nationella processen i diskussionerna om formerna för regeringskonferensen vid det informella utrikesministermötet den 4-5 september.

Med utrikesministern diskuterades även det fortsatta arbetet med utformningen av EU:s säkerhetsstrategi. I diskussionen nämndes bland annat behovet av att komplettera strategin med konkreta aktionsplaner samt att strategin tydligt måste behandla även andra säkerhetsaspekter än de militära. Andra frågor som diskuterades inför ministermötet var Mellanöstern, Afghanistan, EU:s relationer till länderna runt Medelhavet och samordningen inom FN:s kommission för mänskliga rättigheter.

Förberedelserna inför regeringskonferensen och risken för att redan nu låsa fast positionerna diskuterades även med finansminister Bosse Ringholm, som den 12-13 september ska analysera konventets ändringsförslag i fördragets EMU- och budgetartiklar vid ett informellt finansministermöte. Vid mötet, där även medlemsländernas centralbankschefer deltar, ska även den ekonomiska politiken diskuteras utifrån det rådande ekonomiska läget. I EU-nämnden föranledde detta framför allt diskussion om regeringens syn på stabilitets- och tillväxtpakten. Finansministern förklarade att regeringen anser att pakten ska tillämpas korrekt och att en ändring av reglerna inte är aktuell för att lösa de ekonomiska problem några länder har.

Under finansministerns samråd med EU-nämnden diskuterades även regeringens prioriteringar, om bland annat ökad öppenhet och skuldavskrivning, för Internationella valutafonden och Världsbanken med anledning av EU:s förberedelser inför institutionernas årsmöten.

Regeringen representerades i dag av utrikesminister Anna Lindh och finansminister Bosse Ringholm.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 19 september klockan 10.00.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16