Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 17:00 CEST

Regeringen fick i dag EU-nämndens stöd för sin ståndpunkt inför konkurrenskraftsrådets (22 september) förhandlingar om direktivet om EU-medborgares och deras familjers rätt till inresa och uppehåll i EU-länderna. Direktivet innebär dels att nuvarande regler samlas i en rättsakt, dels en utvidgning av rättigheterna. De utestående frågorna rör familjebegreppet, förbud mot att utvisa unionsmedborgare och den tidsgräns efter vilken rätt till permanent uppehållstillstånd ska finnas.

Näringsminister Leif Pagrotsky som samrådde med nämnden inför rådsmötet fick även brett stöd för att framhålla att forskningsetiska frågor bäst hanteras på nationell nivå. Rådet ska bland annat diskutera i vilken utsträckning stamcellsforskning ska kunna finansieras inom EU:s ramprogram.

Vidare välkomnades inriktningen av direktivet om utformning av bilfronter för att minska skador på oskyddade trafikanter i händelse av en kollision. Direktivet innehåller inga tekniska detaljer. Närmare bestämmelser överlåts i stället till kommissionen att anta.

Nämnden ställde sig även bakom undertecknandet av ett samarbetsavtal mellan EU och rymdorganisationen ESA, samt regeringens ståndpunkt vad gäller föreslagna rådsslutsatser och resolutioner om företagsstyrning, viss samordning av avtalsrätten och om handlingsplanen för att nå målet om att öka investeringarna i forskning till tre procent av BNP till år 2010.

Regeringen representerades i dag av näringsminister Leif Pagrotsky.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

EU-nämnden sammanträder nästa gång onsdagen den 24 september klockan 11.00. Regeringen ska då informera nämnden om den nationella handlingsplanen för sysselsättning.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16