Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 20:21 CEST

Statsekreterare Lars Danielsson informerade i dag nämnden inför morgondagens öppnande av regeringskonferensen. En allmän diskussion fördes om hur förhandlingsarbetet på nationell nivå ska läggas upp. Förutom samarbetet mellan regering och riksdag behandlades frågan om hur debatten kring regeringskonferensens frågor ska föras ut i övriga samhället. Vid helgens möte i Rom väntar sig regeringen en övergripande diskussion kring regeringskonferensens innehåll. De sakfrågor som inledningsvis ska tas upp gäller bland annat hur ordförandeskapet för ministerrådet ska utövas och om det ska inrättas ett särskilt lagstiftningsråd.

Under finansminister Bosse Ringholms samråd med nämnden inför Ekofinrådet den 7 oktober diskuterades begränsningar av möjligheten för enskilda medlemsländer att tillämpa reducerad moms på vissa varor och tjänster. Finansministern informerade om att en uppgörelse i rådet inte är att vänta. Istället är en möjlig lösning att nuvarande system fortsätter och att en ny översyn görs i samband med att anslutningsländernas momsundantag löper ut år 2008. Inför Ekofinrådet ställde sig nämnden vidare bakom regeringens ståndpunkt i fråga om direktivet om marknaden för investeringstjänster och om en rationalisering av den socialpolitiska samordningen inom Lissabonprocessen. I nämnden diskuterades även förslag till olika tillväxtinitiativ på EU-nivå och regeringens inställning till dessa.

Inför transportrådets möte den 9 oktober samrådde statssekreterare Jonas Bjelfvenstam med EU-nämnden om skydd inom sjöfarten mot terrorism och annan brottslighet. Nämnden ställde sig bakom regeringens ståndpunkt, bland annat att mindre fartyg i nationell trafik bör kunna undantas från säkerhetsreglerna. I fråga om föroreningar orsakade av fartyg instämde EU-nämnden i att EU bör hålla sig till internationellt antagna normer och att dessa måste kompletteras med effektiva sanktioner. De straffrättsliga frågorna bör dock behandlas i ett rambeslut och inte i det aktuella direktivet. Regeringen fick även stöd för att ingå överenskommelser i rådet om gemensamma försäkringskrav inom luftfarten och om en ram för bilaterala förhandlingar på luftfartsområdet.

Regeringen representerades i dag av statssekreterare Lars Danielsson, finansminister Bosse Ringholm och statssekreterare Jonas Bjelfvenstam.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16