Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 19:10 CEST

Vid nästa möte i regeringskonferensen den 14 oktober gäller förhandlingarna bland annat kommissionens sammansättning och vilken roll som EU:s "utrikesminister" ska ha. Utrikesminister Laila Freivalds samrådde i dag med nämnden om regeringens preliminära inlägg i dessa frågor. Utrikesministern redogjorde även för de inledande förhandlingarna den 4 oktober, då medlemsländerna bland annat var eniga om att all lagstiftning i rådet ska ske offentligt och om att förkasta konventets förslag om ett särskilt lagstiftningsråd. I nämnden diskuterades även regeringskonferensens tidsplan och vikten av att förankra konferensens arbete i samhället.

Förhandlingarna i regeringskonferensen äger rum i anslutning till rådets möte för allmänna frågor och yttre förbindelser den 13 oktober. Under samrådet inför rådsmötet ställde sig nämnden bland annat bakom rådsslutsatser för att betona EU:s dialog om mänskliga rättigheter med Kina. I nämnden diskuterades även den israelisk-palestinska konflikten, där fortsatt stöd gavs för regeringens ståndpunkt att EU och övriga kvartetten måste förmå parterna att följa färdplanen. Nämnden godtog vidare föreslagna slutsatser om behovet av en tidsplan för irakiskt självstyre, om människorättssituationen i Iran och om utvecklingen av initiativet för EU:s nya grannländer "Ett vidare Europa".

Under jordbruksminister Ann-Christin Nykvists samråd med nämnden inför jordbruks- och fiskerådet den 13 oktober konstaterades enighet om att den vetenskapliga rådgivningen för fiskeripolitiken behöver förbättras och att den bör präglas av ökad öppenhet och ske i samarbete med fiskerinäringen. Regeringen fick inför rådsmötet även nämndens stöd att acceptera rådsslutsatser om ytterligare analys av kommissionens förslag för att stävja handeln med olagligt virke. Nämnden ställde sig vidare bakom regeringens upplägg inför rådets diskussioner om reformer av marknadsordningarna för bomull och olivolja.

Regeringen representerades i dag av utrikesminister Laila Freivalds och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

Nästa möte

Statsminister Göran Persson kommer till EU-nämnden måndagen den 13 oktober klockan 15.00 för information och samråd inför Europeiska rådets möte den 16-17 oktober och, i anslutning till det, fortsatta förhandlingar inom ramen för regeringskonferensen.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16