Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 17:00 CET

Under ett öppet sammanträde samrådde i dag statsminister Göran Persson med EU-nämnden inför Europeiska rådets möte och regeringskonferensens slutförhandlingar den 12-13 december. Europeiska rådet ska diskutera tillväxtinitiativ, asyl- och migrationspolitik, utvidgningen och frågor inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Beträffande regeringskonferensen bedömde statsministern att det nu finns relativt goda förutsättningar att nå ett avslut i förhandlingarna om det konstitutionella fördraget. Statsministern redogjorde för regeringens utgångspunkter inför slutförhandlingarna i regeringskonferensen. Samtidigt som regeringen vill värna en helhet som tillåter att EU kan agera effektivt och demokratiskt även efter ytterligare utvidgning av medlemskretsen, återstår en rad olika delfrågor att lösa. I nämnden diskuterades bland annat frågorna om försvarsgarantier, omnämnandet av kristna värderingar samt rättssäkerhetsgarantier vid sanktioner mot enskilda. Vad gäller sakpolitiken nämndes bland annat miljö- och transportfrågornas behandling i fördraget.

Efter diskussionen kunde nämndens ordförande konstatera att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt såväl inför Europeiska rådet som inför förhandlingarna i regeringskonferensen.

Statsministerns samråd föregicks av en diskussion med utrikesminister Laila Freivalds inom ramen för regeringskonferensen.

Regeringen representerades i dag av statsminister Göran Persson och utrikesminister Laila Freivalds.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

Kommande möten
EU-nämndens sista ordinarie sammanträde före juluppehållet hålls i morgon, fredag, klockan 10.00. För att följa upp utvecklingen i regeringskonferensen har nämnden även kallats till möte på lördag klockan 13.00. Den svenska förhandlingsdelegationen i Bryssel samråder då med nämnden via telefon.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16