Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 18:03 CEST

EU-nämnden ställde sig i dag bakom en överenskommelse om det så kallade transparensdirektivet. Direktivet anger minimiregler för insyn i börsnoterade bolag. Finansminister Bosse Ringholm samrådde med nämnden i frågan och förklarade att Sverige inte fullt ut fått gehör för sina krav i förhandlingarna men att den uppnådda kompromissen innebär en klar förbättring. Rådet väntas nå en politisk överenskommelse om direktivet vid Ekofinmötet den 11 maj. EU-nämnden godtog även rådets och parlamentets kompromiss om tillämpningen av Lamfalussyförfarandet vid reglering på bank-, försäkrings- och fondmarknadsområdena.

Ett brett stöd fanns i nämnden även för regeringens budgetrestriktiva upplägg inför rådsdiskussionen om kommissionens förslag till budget för år 2005.

Regeringens initiativ för att påskynda kommissionens presentation av en rapport om effekten av EU:s punktskatteregler för alkohol diskuterades i EU-nämnden. Regeringen vill att EU inför en minimiskatt på vin och att befintliga skattesatser på övriga alkoholhaltiga drycker höjs. Diskussionen rörde främst skattereglernas betydelse för att ta till vara folkhälsointressen och den ökande medvetenheten om detta bland andra medlemsländer.

I övrigt behandlade EU-nämnden förslaget till reviderade riktlinjer för den ekonomiska politiken och kommissionens rekommendation till rådet att avsluta underskottsförfarandet mot Portugal.

Regeringen representerades i dag av finansminister Bosse Ringholm.

Vid frågor kontakta Tommy Waidelich, EU-nämndens ordförande, mobiltelefon 070-343 95 12.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 14 maj. Samrådet gäller då möten i konkurrenskraftsrådet och rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (inklusive försvarsfrågor). I samband med detta ska även regeringskonferensen behandlas.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16