Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 19:00 CEST

Regeringen bör framföra att EU-nämndens majoritet är emot att EU häver sitt vapenembargo mot Kina. Så sammanfattades opinionsläget när utrikesminister Laila Freivalds i dag samrådde med EU-nämnden inför ministerrådets diskussion om förutsättningarna för att eventuellt häva embargot. I anslutning till ärendet om vapenembargot ställde sig EU-nämnden bakom ett rådsuttalande om att utveckla dialogen mellan EU och den kinesiska regimen i frågor om mänskliga rättigheter.

I EU-nämnden diskuterades även Turkiets kandidatur med anledning av att kommissionen rekommenderat att anslutningsförhandlingar kan inledas. Utrikesministern kunde notera ett starkt stöd i nämnden för tanken på ett turkiskt medlemskap. Hon förklarade att Turkiet måste behandlas som andra kandidatländer samtidigt som reformarbetet i landet måste fortsätta. Krisen i Sudan, respekten för de mänskliga rättigheterna i Iran och förhandlingarna om det finansiella perspektivet var andra frågor som behandlades under samrådet.

Att enskilda medlemsländer ska kunna ha ett starkare miljöskydd än EU i övrigt är prioriterat för Sverige. Den ståndpunkten fick miljöminister Lena Sommestad EU-nämndens stöd för inför miljörådets förhandlingar om regler för att begränsa utsläppen av vissa fluorerade växthusgaser. EU-nämnden instämde samtidigt i bedömningen att regler på EU-nivå skulle innebära ett framsteg. Inför rådsmötet ställde sig nämnden även bakom regeringens position i förhandlingen om minimiregler för hanteringen av avfall från gruvindustrin. Regeringen fick även stöd för att anta slutsatser om bland annat miljöeffektiva innovationer, åtgärder för att möta översvämningsrisker och om att upprätta en strategi för stadsmiljö. I EU-nämnden diskuterades även prioriterade miljöåtgärder på vägtransportområdet.

Regeringen representerades i dag av utrikesminister Laila Freivalds och miljöminister Lena Sommestad.

Vid frågor, kontakta EU-nämndens vice ordförande Carl B Hamilton på telefon 070-834 57 36.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 15 oktober. Samrådet gäller då kommande möten i Ekofinrådet och i jordbruks- och fiskerådet.

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16