Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 14:17 CEST

Inför miljörådets möte nästa vecka kunde miljöminister Lena Sommestad inhämta stöd i EU-nämnden för regeringens förslag till svar på de frågor som det brittiska ordförandeskapet ställt om sitt nyligen presenterade kompromissförslaget gällande Reach. Ledamöter i nämnden underströk dock vikten av en hög ambitionsnivå i de fortsatta förhandlingarna, en uppfattning som delades av miljöministern.

Miljöministern fick också stöd för att, vid rådsmötet, ställa sig bakom rådsslutsatser om klimatförändringar.

Ytterligare en punkt som behandlades i EU-nämnden gällde Sveriges position när rådet skall diskutera bättre lagstiftning inom ramen för miljöministrarnas område. Miljöministern framhöll att bättre lagstiftning på miljöområdet innebär stärkt lagstiftning. Förslaget till svensk position fick stöd i EU-nämnden.

Regeringen fick också stöd i nämnden för att välkomna kommissionens initiativ i form av ett meddelande rörande flygets utsläpp av växthusgaser. Det framhölls dock av både ministern och ledamöter i nämnden att förslaget som sådant skall analyseras innan Sverige kan ta ställning i sak.


Slutligen fick EU-nämnden information om mål vid EG-domstolen av Departementsrådet Anders Kruse, Utrikesdepartementet.


Regeringen representerades idag av miljöminister Lena Sommestad.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12

Eva Sterndal
EU-nämndens kansli
Telefon 08 786 43 54


Eva Sterndal
Avdelningsdirektör, tfn 08-786 43 54