Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 15:44 CEST

Vid ett öppet sammanträde informerade i dag statsminister Göran Persson EU-nämnden inför den informella diskussion om säkerhet, tillväxt, sysselsättning och social rättvisa i en globaliserad värld, som medlemsländernas stats- och regeringschefer ska hålla i morgon i Hampton Court utanför London.

Inledningsvis kommenterade statsministern kommissionens diskussionsunderlag till toppmötesfrågorna, där statsministern saknade tyngdpunkt på hållbar utveckling, ökad frihandel och satsningar på miljövänlig teknik som medel för att driva på den ekonomiska utvecklingen. Statsministern redogjorde därefter för sina utgångspunkter i diskussionen. Förutom forsknings- och energifrågor samt den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning väntade sig statsministern att kampen mot terrorism och andra frågor för att minska samhällets sårbarhet samt EU:s internationella roll kommer att diskuteras. Därtill förutsåg statsministern att budgetplanen för åren 2007-2013, utvidgningen och det konstitutionella fördragets framtid kan komma att tas upp.

Frågorna från EU-nämndens ledamöter till statsministern tog bland annat sikte på sambandet mellan ekonomi, miljö och sociala frågor i begreppet hållbar utveckling och på avvägningen mellan brottsbekämpande åtgärder och rättssäkerheten. Andra frågor gällde jämställdhetsarbetet och grundläggande värderingar i en globaliserad värld. Statsministern fick också positiv respons på sitt initiativ att vid mötet lansera tanken på en jämställdhetspakt.

Med tanke på toppmötets informella karaktär och brett upplagda diskussion hade statsministern inga fasta ståndpunkter att förankra i EU-nämnden. EU-nämnden har dock tidigare behandlat den svenska positionen i flera av de förväntade diskussionsfrågorna.

Regeringen representerades i dag av statsminister Göran Persson, biträdd av statssekreterare Lars Danielsson.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

EU-nämnden sammanträder även på fredag denna vecka. Samrådet gäller då möten i rådssammansättningarna Ekofin och allmänna frågor och yttre förbindelser.

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16