Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 15:53 CEST

EU-nämnden återupptog i dag samrådet om budgetplanen för åren 2007-2013. Statssekreterare Lars Danielsson redogjorde för regeringens ståndpunkter till de fem förslag som kommissionen presenterade förra veckan om att bland annat öronmärka medel inom regionalpolitiken för tillväxtfrämjande åtgärder och att skapa en så kallad globaliseringsfond. EU-nämnden ställde sig bakom regeringens ståndpunkter. Inför ministerrådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 7 november, som dagens samråd gällde, väntas det brittiska ordförandeskapet presentera ett diskussionsunderlag med utestående frågor. Beroende på innehållet kan ytterligare samråd i EU-nämnden inför rådsmötet bli aktuellt. Statssekreterare Danielsson återrapporterade även till EU-nämnden från gårdagens informella toppmöte i London, Hampton Court.

Utrikesminister Laila Freivalds förde under samrådet kring de utrikespolitiska frågorna en diskussion med EU-nämnden om EU:s relationer till Iran. Utrikesministern fick stöd för att i rådet uttrycka besvikelse över att dialogen om mänskliga rättigheter avstannat och att göra en markering mot den iranske presidentens uttalande om Israel. EU-nämnden godkände även planerade rådsslutsatser om ett ökat engagemang för Vitryssland samt om de förestående förhandlingarna om Kosovos framtid och om ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Bosnien-Hercegovina.

En enig EU-nämnd upprepade i dag även sitt stöd för regeringens och kommissionens ansträngningar att nå ett positivt resultat i de pågående WTO-förhandlingarna. Statssekreterare Lars-Olof Lindgren rapporterade från det extra rådsmötet den 18 oktober och informerade nämnden om kommissionens nya bud i förhandlingarna som presenterades i dag.

Under finansminister Pär Nuders samråd med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte den 8 november fick regeringen stöd för sina ståndpunkter i arbetet att stärka den interna kontrollen över EU:s budget och i förhandlingarna om enhetliga regler för lågmoms. Inför finansministrarnas diskussion om den föreslagna reformen av EU:s sockersektor ställde sig EU-nämnden bakom inriktningen att reformen bör vara budgetneutral.

Regeringen representerades i dag av finansminister Pär Nuder, utrikesminister Laila Freivalds och statssekreterarna Lars Danielsson och Lars-Olof Lindgren.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 11 november inför utbildnings-, ungdoms- och kulturrådets möte.

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16