Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 14:19 CET

EU-nämnden ställde sig i dag bakom ett utkast till rådsslutsatser om grundläggande principer och prioriterade åtgärder i en ny energipolitik för EU. Energiministrarna väntas anta slutsatserna vid ett extra rådsmöte på tisdag som ett bidrag till Europeiska rådets möte senare i mars. Statssekreterare Stefan Stern som samrådde med nämnden pekade bland annat på svenska avtryck om bioenergi och energieffektivitet i slutsatserna. EU-nämnden höll också en första diskussion om den svenska ståndpunkten till den energipolitiska grönbok som kommissionen presenterade tidigare i veckan.Inför konkurrenskraftsrådet på måndag fick regeringen, företrädd av statssekreterare Kerstin Eliasson, EU-nämndens stöd för att framhålla subsidiaritetsprincipen och medlemsländernas frivilliga deltagande som utgångspunkt i förhandlingarna om finansieringen av stamcellsforskning inom det nya ramprogrammet för forskning. EU-nämnden ställde sig även bakom regeringens övriga prioriteringar inför rådsdiskussionen om fem av de sju särprogrammen inom ramprogrammet och om principerna för deltagande i forskningsprogrammet.EU-nämnden gav vidare stöd för en delöverenskommelse i konkurrenskraftsrådet om ett nytt ramprogram för konkurrenskraft och innovation. Programmets budget kommer att avgöras först när budgetplanen för åren 2007-2013 är klar. Regeringen, som i samrådet om näringslivsfrågorna företräddes av statssekreterare Sven-Eric Söder, fick också klartecken att ställa sig bakom konkurrenskraftsrådets bidrag till vårtoppmötet och ett utkast till slutsatser om insatser för små och medelstora företag. EU-nämnden diskuterade även förslaget till tjänstedirektiv mot bakgrund av parlamentets yttrande, som ska diskuteras vid rådsmötet.Under dagens sammanträde inhämtade även finansminister Pär Nuder klartecken från EU-nämnden att ställa sig bakom ett bidrag till vårtoppmötet. Ekofinrådet ska anta bidraget om de ekonomiska huvudfrågorna vid sitt möte på tisdag tillsammans med en rapport om insatser av Europeiska investeringsbanken för att främja tillväxt och sysselsättning.EU-nämnden sammanträdde även i går torsdag. Utrikesminister Laila Freivalds informerade då om de utrikespolitiska frågor som medlemsländernas utrikesministrar ska ta upp vid det informella Gymnichmötet som inleds i dag. I EU-nämnden diskuterades främst hanteringen av reaktionerna på Muhammedkarikatyrerna och EU:s relationer till en Hamasledd palestinsk regering.Regeringen representerades i veckans samråd av utrikesminister Laila Freivalds, finansminister Pär Nuder och statssekreterarna Stefan Stern, Kerstin Eliasson och Sven-Eric Söder.Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 17 mars. Samrådet gäller då möten i jordbruks- och fiskerådet och i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser.Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16