Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 14:02 CET

Sverige vill se en fortsatt reformering av jordbrukspolitiken och har därför en i grunden negativ hållning till att införa nya stöd. Sverige ska dock konstruktivt delta i diskussionen om övergångslösningar under jordbrukets omställning. Det fick jordbruksminister Ann-Christin Nykvist stöd för i EU-nämnden under dagens samråd inför jordbruks- och fiskerådets möte på måndag, då en debatt om frågan inleds på franskt initiativ. Jordbruksministern fick även stöd för att inta en restriktiv hållning i fråga om marknadsstöd för fjäderfäsektorn till följd av fågelinfluensans spridning. EU-nämnden ställde sig vidare bakom antagandet av nya regler för geografiska ursprungsbeteckningar och särartsskydd på jordbruksprodukter och regeringens strävan att försöka bredda debatten i jordbruksrådet om översynen av strategin för hållbar utveckling.

Utrikesminister Laila Freivalds samrådde med EU-nämnden om ett utkast till slutsatser om Västra Balkan inför rådets möte om allmänna frågor och yttre förbindelser, som även det inleds på måndag. Utrikesministern konstaterade att slutsatserna bland annat bekräftar Balkanländernas medlemskapsperspektiv, vilket utrikesministern framhöll som den långsiktiga helhetslösningen för regionen. I EU-nämnden diskuterades även EU:s fortsatta stöd för en fredlig utveckling i Darfur och slutsatser med anledning av Irans kärnteknikprogram och situationen för de mänskliga rättigheterna i landet. EU-nämnden ställde sig även bakom antagandet av ett mandat i förhandlingarna med Irak om ett handels- och samarbetsavtal.

Statssekreterare Lars Danielsson fick inför rådsmötet stöd för att ägna särskilt intresse åt formuleringarna om bland annat hållbar energi, frihandel och globaliseringsfonden i rådets avslutande diskussion om utkastet till slutsatser från Europeiska rådets vårmöte. EU-nämnden gav även statssekreterare Lars-Olof Lindgren stöd för regeringens prioriteringar i de fortsatta WTO-förhandlingarna. Kommissionen ska redogöra för läget i förhandlingarna vid rådsmötet.

Regeringen representerades i veckans samråd av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, utrikesminister Laila Freivalds samt statssekreterarna Lars Danielsson och Lars-Olof Lindgren.Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12.EU-nämnden sammanträder nästa gång tisdagen den 21 mars. Statsministern samråder då med EU-nämnden inför Europeiska rådets vårmöte. Sammanträdet är öppet för allmänheten.


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16