Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 13:31 CET

EU-nämnden ställde sig i dag bakom en ny kompromiss i rådet om införandet av nya körkortsregler. I förhållande till den överenskommelse som nämnden tidigare uttryckt stöd för innebär kompromissen att medlemsländerna kan förlänga giltigheten på de nya körkorten med fem år till sammanlagt femton år. Sedan tidigare är det klart med den för Sverige viktiga frågan att man med B-körkort ska kunna framföra bil med släp på upp till totalt 4 250 kilo. Med den föreslagna kompromissen kan transportrådet på måndag avsluta sin första behandling av körkortsförslaget.

Statsrådet Ulrika Messing som samrådde med EU-nämnden inför rådsmötet fick också nämndens stöd för att motverka ökade marknadsbegränsningar i kommissionen förslag om upphandling av kollektivtrafik. Vid rådsmötet ska transportministrarna främst diskutera möjligheten att tilldela direktkontrakt och övergångsreglerna för existerande kontrakt. EU-nämnden stödde även den lösning om undantag för det svenska postflyget som regeringen förhandlat fram med kommissionen i den nya ramförordning om säkerhetsregler i den civila luftfarten som rådet ska försöka enas kring vid mötet. Regeringen fick också klartecken att godkänna ett mandat till kommissionen att förhandla med Ryssland om en utfasning av de särskilda avgifter som flygbolag i EU får betala när de flyger över Sibirien.

Inför rådsmötet diskuterade EU-nämnden även översynen av strategin för hållbar utveckling och halvtidsöversynen av EU:s handlingsprogram för trafiksäkerhet, som syftar till att halvera antalet döda i trafiken till 2010.

Under dagens sammanträde informerade även departementsrådet Anders Kruse EU-nämnden om mål av svenskt intresse i EG-domstolen.

Regeringen representerades i dagens samråd av statsrådet Ulrika Messing.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 7 april. Samrådet gäller då rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser inklusive biståndsfrågor.


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16