Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 14:20 CEST

Mot bakgrund av det rådande förhandlingsläget ställde sig EU-nämndens majoritet i dag bakom att regeringen lyfter sin reservation i förhandlingarna om en höjning av viseringsavgiften till Schengenområdet. Nämnden gav samtidigt statsrådet Barbro Holmberg i uppdrag att aktivt förhandla om så breda undantag från avgiften som möjligt. Frågan väntas återkomma för ett ställningstagande inför nästa möte i RIF-rådet.

Nämndens majoritet ställde sig även bakom att regeringen accepterar den kompromiss om långtidsbudgeten 2007-2013 som rådets och parlamentets delegationer enades om tidigare i veckan. Statssekreterare Lars Danielsson samrådde med EU-nämnden i frågan. Rådet väntas ta ställning till avtalet inom kort.

EU:s reaktion på det odemokratiska presidentvalet i Vitryssland diskuterades under utrikesminister Carin Jämtins samråd med EU-nämnden inför nästa veckas rådsmöte om allmänna frågor och yttre förbindelser. EU-nämnden ställde sig bakom regeringens ståndpunkt för utvidgade sanktioner mot den vitryska regimen och att rådet samtidigt uttrycker ett tydligt stöd för de oppositionella krafterna i landet. Kring situationen i Mellanöstern diskuterade EU-nämnden hur EU ska kunna bistå det palestinska folket utan att biståndet går till fel syften. I diskussionen om förhållandet till Hamasregeringen stödde nämnden ståndpunkten att EU bör hålla olika möjligheter öppna och fortsätta ställa krav på Hamas att upphöra med våldshandlingar, erkänna Israel och ansluta sig till färdplanen.

Inför rådsmötet ställde sig EU-nämnden även bakom utkast till rådsslutsatser om EU:s relationer till Iran, effektiviteten i EU:s bistånd och om prioriteringarna för EU i reformen av FN. Utrikesministern fick även stöd för sin föreslagna inriktning i rådets diskussion om de utrikespolitiska aspekterna i översynen av strategin för hållbar utveckling.

Regeringen representerades i dagens samråd av tillförordnade utrikesministern Carin Jämtin statsrådet Barbro Holmberg och statssekreterare Lars Danielsson.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 21 april. Samrådet gäller då kommande möten i jordbruks- och fiskerådet och rådet för rättsliga och inrikes frågor.


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16