Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 11:56 CEST

EU-nämnden gav i dag fortsatt stöd för regeringens prioriteringar i översynen av strategin för hållbar utveckling. Turen har nu kommit till Ekofinrådet att på fredag nästa vecka anta sitt bidrag till översynen som ska göras vid Europeiska rådets möte i juni. Finansminister Pär Nuder samrådde med EU-nämnden om bidraget som han ansåg belyser flera svenska aspekter. Nämnden ställde sig bakom att regeringen framhåller länken mellan hållbarhetsstrategin och Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

Inför kommissionens presentation för rådet av ett preliminärt förslag till 2007 års budget, stödde EU-nämnden att regeringen prioriterar budgetdisciplin, tillräckliga marginaler för oförutsedda utgifter och realistiska beräkningar av betalningsanslagen.

EU-nämnden gav även finansministern stöd för att i rådet anta slutsatser om olika frågor i arbetet med den inre marknaden för finansiella tjänster och att diskutera riktlinjer för det fortsatta arbetet med ett antal förslag på momsområdet.

Regeringen representerades i dag av finansminister Pär Nuder.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 12 maj. Samrådet gäller då kommande möten i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser, inklusive försvarsfrågor, och i rådet för ungdom, utbildning och kultur.Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16