Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 15:25 CET


Under dagens samråd i EU-nämnden fick EU-minister Cecilia Malmström stöd för de slutsatser om EU:s utvidgning som förelagts rådet för allmänna frågor på måndag. Slutsatserna bygger på kommissionens årliga utvidgningsstrategi och rapporter om framstegen för kandidatländerna och för de potentiella kandidatländerna på västra Balkan. Diskussionen i EU-nämnden berörde främst frågor kring medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Inför rådsmötet ställde sig EU-nämnden även bakom regeringens upplägg i förberedelserna för Europeiska rådets möte i slutet av nästa vecka då bland annat klimatförhandlingarna och ekonomiska och finansiella frågor ska behandlas.

Det svenska ordförandeskapets utkast till slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern behandlades under samrådet inför rådet för utrikes frågor på tisdag. EU-nämnden gav stöd för slutsatserna och regeringens ambition att formulera dem koncist och tydligt. EU-nämnden gav även stöd för slutsatser om EU:s Arktispolitik och för regeringens upplägg inför rådets diskussion om Iran.

Inför energirådets möte på måndag samrådde miljöministerns statssekreterare Elisabet Falemo med EU-nämnden om de fortsatta förhandlingarna om en reviderad förordning om säkra gasleveranser. Förordningen är en del i arbetet för att trygga EU:s energiförsörjning. I EU-nämnden behandlades även frågan om finansiering av den så kallade SET-planen för utveckling av koldioxidsnål energiteknik. Oppositionspartierna s, v och mp anmälde avvikande mening i båda dessa frågor.

Regeringen representerades vid dagens samråd av statsrådet Cecilia Malmström och statssekreterare Elisabet Falemo.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång onsdag den 9 december, då statsministern ska samråda med nämnden inför Europeiska rådets möte. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16