Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 15:00 CET

EU-nämnden ställde sig vid dagens samråd inför jordbruks- och fiskerådets möte som inleds på måndag bakom en överenskommelse om ett nytt skyddsdirektiv för försöksdjur. Överenskommelsen är ett resultat av förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet. Jordbruksminister Eskil Erlandsson välkomnade resultatet som han bedömde innebär betydande förbättringar i djurskyddet vid djurförsök. Inför rådsmötet gav EU-nämnden även stöd för regeringens ståndpunkt till en överenskommelse om regler mot handel med timmer och trävaror från olagliga avverkningar. Oppositionspartierna s, v och mp efterlyste i avvikande meningar hårdare reglering. Under samrådet fick regeringen även stöd för upplägg inför rådets diskussioner om den gemensamma jordbrukspolitikens framtida inriktning och om arbetet med att på kortare sikt förenkla jordbrukspolitiken. EU-nämnden gav slutligen jordbruksministern ett mandat att som ordförande i rådet söka en kompromiss om nästa års kvoter för fisket i Västerhavet.

Under samrådet inför transport- och telekommunikationsrådet som inleds på torsdag nästa vecka behandlades förslaget till förordning om busspassagerares rättigheter. Infrastrukturminister Åsa Torstensson bedömde att en överenskommelse i rådet är möjlig på grundval av den kompromiss som det svenska ordförandeskapet förhandlat fram, bland annat i fråga om skadereglering och förordningens tillämpning på lokala transporter. Vidare ställde sig EU-nämnden, med avvikande meningar från oppositionen, bakom ett utkast till slutsatser om EU:s transportpolitik till 2020. Stöd gavs också för slutsatser om prioriteringar för den fortsatta utvecklingen av informationssamhället samt för en resolution om nät- och informationstrygghet.

Regeringen representerades vid dagens samråd av jordbruksminister Eskil Erlandsson och statsrådet Åsa Torstensson.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämndens sista sammanträde innan juluppehållet äger rum fredagen den 18 december då samråd hålls inför miljörådets möte.

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16