Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 11:49 CET

Läget i de pågående klimatförhandlingarna i Köpenhamn diskuterades under dagens samråd i EU-nämnden inför miljörådets möte på tisdag nästa vecka då förhandlingsresultatet och dess fortsatta hantering ska behandlas. Diskussionen i EU-nämnden gällde främst hur EU och det svenska ordförandeskapet kan agera för att driva förhandlingarna i mål. Miljöministerns statssekreterare Elisabet Falemo bekräftade att det mandat som tidigare förankrats i EU-nämnden fortsatt gäller och frågan betraktades därför i dag som en information. EU-nämnden är beredd för samråd om mandatet behöver ändras under slutskedet i förhandlingarna eller om ett extramöte i Europeiska rådet skulle bli aktuellt.

Inför miljörådets möte ställde sig EU-nämnden även bakom ett utkast till slutsatser om en regionalt baserad vattenförvaltning med Östersjöstrategin som exempel. Stöd gavs även för slutsatser om EU:s arbete för biologisk mångfald och om behovet av att anpassa EU:s lagstiftning för att ta hänsyn till kombinationseffekter av kemikalier. Vidare fick regeringen stöd för ett upplägg i förhandlingarna om en ny förordning om biocidprodukter.

Regeringen representerades vid dagens samråd av statssekreterare Elisabet Falemo.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

Dagens sammanträde var det sista planerade innan juluppehållet. Nästa år finns planering för ett sammanträde fredagen den 8 januari inför ett eventuellt möte i jordbruks- och fiskerådet för att behandla utestående frågor om fisket i Västerhavet. Om rådsmötet inte sammankallas äger det första samrådet i EU-nämnden efter årsskiftet rum fredagen den 15 januari och gäller då Ekofinrådet och jordbruks- och fiskerådet.

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16