Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 16:23 CET

Förhandlingarna om ändringar i det så kallade sparandedirektivet om skatt på ränteinkomster diskuterades i EU-nämnden i dag. Finansminister Anders Borg fick stöd för regeringens ståndpunkt inför Ekofinrådets möte på tisdag, då frågan på nytt ska tas upp som en del av ett paket med andra regeländringar på skatteområdet. I paketet ingår även nya indrivnings- och handräckningsdirektiv samt bedrägeribekämpningsavtal med Liechtenstein och ett antal andra länder i EU:s närhet. I EU-nämnden uppmärksammades vikten av att driva på avtalsförhandlingarna med tredjeland för att komma framåt med rådsförhandlingarna om sparandedirektivet och paketet i övrigt. I ett tillägg till den föreslagna ståndpunkten uppmanade EU-nämnden regeringen att i avtalsförhandlingarna tydligare använda det faktum att Liechtenstein inte fått inträde i Schengen. Vidare ställde sig EU-nämnden under samrådet bakom regeringens ståndpunkt att godkänna rådsslutsatser om brister i Greklands statistik kring landets offentliga finanser.

Under dagens sammanträde fick också jordbruksminister Eskil Erlandsson stöd i EU-nämnden inför en diskussion vid jordbruks- och fiskerådet på måndag om åtgärder för att förbättra funktionen i livsmedelsförsörjningskedjan.

Regeringen representerades vid dagens samråd av finansminister Anders Borg och jordbruksminister Eskil Erlandsson.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 22 januari. Samrådet gäller då kommande möten i rådet för allmänna frågor och rådet för utrikes frågor.

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16