Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 15:34 CET

Arbetet med att utforma EU:s nya tillväxtstrategi EU 2020 var föremål för fortsatta diskussioner i EU-nämnden i dag. Samrådet gällde nu de närings-, marknads- och forskningspolitiska delarna i strategin som ska diskuteras vid konkurrenskraftsrådets möte som inleds på måndag. Näringsminister Maud Olofsson och forskningsminister Tobias Krantz fick stöd i EU-nämnden för regeringens övergripande ambition att fokusera strategin på hållbar tillväxt och sysselsättning utifrån ett begränsat antal mål. Inför konkurrenskraftsrådets diskussion framhöll ministrarna bland annat omställningen till en grön ekonomi, frihandel med sund konkurrens samt investeringar i forskning och innovation. Utan att invända mot regeringens övergripande mål anmälde s och v avvikande meningar med hänvisning till grundläggande skillnader i synen på hur målen i förlängningen ska uppnås. Även mp hade en avvikande mening om att miljöutmaningarna borde stå i centrum för strategins utformning.

EU-nämnden ställde sig under samrådet även bakom ett utkast till rådsslutsatser om industripolitiken. Samrådet uppehöll sig bland annat kring regeringens betoning av att skapa goda generella villkor för industrin på EU-nivå.

Vidare ställde sig EU-nämnden bakom en resolution med stöd för att fortsätta arbetet för att skydda immateriella rättigheter på den inre marknaden. Resolutionen föredrogs av handelsministerns statssekreterare Gunnar Wieslander.

Regeringen representerades av näringsminister Maud Olofsson, statsrådet Tobias Krantz och statssekreterare Gunnar Wieslander.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 5 mars. Samrådet gäller då kommande möten i transport- och energirådet samt Epsco-rådet, med frågor om sysselsättning och socialpolitik på dagordningen.

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16