Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 15:21 CESTFinansminister Anders Borg samrådde i dag med EU-nämnden inför rådet för ekonomiska och finansiella frågor, som inleds på tisdag nästa vecka. Rådet ska diskutera införandet av den så kallade europeiska terminen, som är en del av det pågående reformarbetet på det ekonomisk-politiska området. Förslaget innebär att medlemsländerna ska presentera sina stabilitets- eller konvergensprogram och de nationella handlingsplanerna samtidigt för kommissionen på våren. Det fanns stöd i nämnden inför de fortsatta förhandlingarna. EU-nämnden gav även sitt stöd till regeringens förhandlingsposition inför den kommande diskussionen om införandet av nationella stabilitetsavgifter inom banksektorn. Finansministern ställde sig tveksam till att EU inför skatter på finansiella transaktioner, vilket ska diskuteras på rådets möte. Nämnden ställde sig bakom regeringens förhandlingsposition.

Inför utrikesrådet som denna gång ska behandla enbart handelsfrågor samrådde statssekreteraren Gunnar Wieslander med EU-nämnden. Nämnden gav regeringen sitt stöd inför undertecknandet av ett frihandelsavtal med Sydkorea. Nämnden ställde sig också bakom regeringen i frågan om ett investeringspaket, som ska diskuteras på rådet. Regeringen betonade i sammanhanget vikten av ett bibehållet investeringsskydd.

Regeringen representerades vid dagens samråd av finansminister Anders Borg och statssekreteraren Gunnar Wieslander.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 10 september. Samrådet gäller då kommande möte i rådet för allmänna frågor.