Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 16:02 CEST


Jordbruksminister Eskil Erlandsson samrådde i dag med EU-nämnden inför rådet för jordbruk och fiske den 27 september. Under samrådet diskuterades förslaget om medlemsstaternas fria rätt att fatta beslut om odling av genetiskt modifierade grödor (GMO). Förslaget innebär att medlemsländerna, under vissa förutsättningar, ges möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av GMO inom sina territorier, även om grödan godkänts av EU för odling. Det fanns stöd i nämnden för regeringens upplägg inför de fortsatta förhandlingarna, med avvikande mening från MP. Frågan om GMO förväntas diskuteras nästa gång på miljörådet. Vidare fick jordbruksministern stöd av nämnden inför de slutsatser som förväntas antas på rådet när det gäller marknaden för mjölk.

Regeringen representerades i dag av jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 1 oktober för samråd inför rådet för rättsliga och inrikes frågor