Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 15:19 CEST

Justitieminister Beatrice Ask samrådde idag med EU-nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 7-9 oktober. EU-nämnden gav regeringen sitt stöd inför en riktlinjedebatt om förslaget till direktiv om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn i syfte att nå en politisk överenskommelse om delar av förslaget. På rådets dagordning står även planering av, och budget för, SIS II (Schengens informationssystem), där nämnden ställde sig bakom regeringens ståndpunkt.

På asyl- och migrationsområdet informerade migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström nämnden bland annat om två direktivförslag inom ramen för en gemensam politik för laglig migration som kommissionen avser att presentera för rådet. Direktivförslagen avser villkor för tredjelands­medborgare vid företagsintern förflyttning av personal och villkor för tredjelandsmedborgare i samband med säsongsanställning.


Regeringen representerades i dag av justitieminister Beatrice Ask och migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 8 oktober för samråd inför rådet för konkurrenskraft den 11-12 oktober, rådet för miljö den 14 oktober och rådets möte för transport, telekommunikation och energi den 15 oktober.

Karin Nordström
Föredragande, tfn 08-786 68 34