Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 17:16 CEST

Utrikesminister Carl Bildt och EU-minister Birgitta Ohlsson samrådde idag med EU-nämnden inför rådet för allmänna frågor den 25 oktober. Nämnden gav stöd för regeringens ståndpunkt inför allmänna rådets beslut att överlämna Serbiens ansökan om EU-medlemskap till kommissionen för ett yttrande över landets förutsättningar att inleda förhandlingar om medlemskap.

Allmänna rådet ska även förbereda Europeiska rådets möte den 28-29 oktober då den ekonomiska politiken väntas stå i fokus. På dagordningen står bland annat slutrapporten från expertgruppen om förbättrad ekonomisk-politisk samordning (den så kallade Task Force) samt arbetet med reglering av finansiella tjänster och stabilitetsavgifter och skatter inom finanssektorn. Europeiska rådet ska även fastställa EU:s gemensamma ståndpunkt inför G20:s toppmöte den 11-12 november. Nämnden gav stöd för regeringens upplägg inför förhandlingarna i dessa frågor. Vidare gav nämnden stöd för regeringens upplägg i förhandlingarna om EU:s ståndpunkt inför klimatförhandlingarna i Cancún den 29 november-10 december. Oppositionspartierna S, MP och V anmälde avvikande mening.

Europeiska rådet ska även fastställa EU:s centrala budskap inför toppmötet med USA den 20 november. Stats- och regeringscheferna förväntas också diskutera toppmötena med Ukraina den 22 november och Ryssland den 7 december. EU-nämnden gav stöd för regeringens upplägg i förhandlingarna inför dessa toppmöten.

Utrikesministern samrådde med nämnden inför rådet för utrikes frågor den 25 oktober. Nämnden gav stöd för regeringens upplägg inför diskussionerna i utrikesrådet om EU:s framtida förhållningssätt till Kuba, fredsprocessen i Mellanöstern samt om en EU-gemensam politisk strategi för säkerhet och utveckling i Sahelregionen. Vidare gav nämnden stöd för regeringens upplägg inför diskussionen om den pågående översynsprocessen för den Europeiska grannskapspolitiken och diskussionen om relationen mellan EU och Georgien. Nämnden gav även stöd för regeringens upplägg inför utrikesministrarnas förberedelser inför EU:s toppmöten med USA och Ukraina och ett toppmöte med Medelhavsunionen den 20-21 november.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson samrådde med nämnden inför rådet för jordbruk och fiske den 26 oktober. Nämnden gav stöd för regeringens ståndpunkt inför fastställandet av fiskemöjligheter i Östersjön för 2011, men med avvikande mening från S, MP och V. EU-nämnden gav även stöd för regeringens upplägg inför EU:s förhandlingar med Norge om nästa års fiskekvoter. Oppositionspartierna S, MP och V anmälde avvikande mening.

Regeringen representerades i dag av utrikesminister Carl Bildt, landsbygdsminister Eskil Erlandsson och EU-minister Birgitta Ohlsson.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP) på telefon 070-834 57 36 begin_of_the_skype_highlighting 070-834 57 36 end_of_the_skype_highlighting eller via e-post carl.b.hamilton@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång onsdagen den 27 oktober för samråd inför Europeiska rådet och rådet för ekonomiska och finansiella frågor (budget).

Tommy Forsell
EU-upplysningen, tfn 08-786 57 97 begin_of_the_skype_highlighting 08-786 57 97 end_of_the_skype_highlighting