Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 15:29 CET

Justitieminister Beatrice Ask samrådde i dag med EU-nämnden inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 8–9 november. Justitieministern fick stöd i nämnden inför den riktlinjedebatt som rådet väntas hållas om förslaget till direktiv om en europeisk utredningsorder.  Förslaget syftar till att förbättra samarbetet om bevisinhämtning mellan medlemsstaterna. Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet anmälde avvikande meningar. Justitieministern fick även stöd i nämnden inför diskussionen om medlemsländernas genomförande av Prümbesluten samt i fråga om antagandet av rådsslutsatser om en ny process för att bekämpa grov och organiserad internationell brottslighet.

På asyl- och migrationsområdet samrådde migrationsminister Tobias Billström med EU-nämnden om antagande av ett förslag om viseringsfrihet för medborgare från Albanien och Bosnien Hercegovina vid inresa i Schengenområdet.  

Handelsminister Ewa Björling samrådde med nämnden inför det extrainsatta rådet för konkurrenskraft den 10 november. Handelsministern fick stöd inför den politiska riktlinje som väntas tas av rådet om förslaget till förordning om översättningsarrangemang för EU-patent.

Regeringen representerades i dag av justitieminister Beatrice Ask, migrationsminister Tobias Billström och handelsminister Ewa Björling.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP) på telefon 070-834 57 36 eller via e-post carl.b.hamilton@riksdagen.se.  

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 12 november för samråd inför Ekofin-rådet och rådet för utbildning, ungdom och kultur.    


Lars Söderlind
Pressekreterare, tfn 08-786 54 88