Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 16:45 CET

Finansminister Anders Borg samrådde i dag med EU-nämnden inför Ekofin-rådets möte den 17 november. I samband med diskussionen om uppföljningen av Europeiska rådets möte den 28–29 oktober diskuterades i nämnden bland annat den ekonomiska situationen i Irland och den stigande ränteoron i euroområdet. EU-nämnden gav regeringen sitt stöd inför den fortsatta diskussionen. EU-nämnden ställde sig bakom regeringens ståndpunkt rörande rådsslutsatser om EU-statistik. EU arbetar med en handlingsplan om mer tillförlitlig statistik som syftar till att återupprätta förtroendet för denna. Finansministern fick även stöd i nämnden inför antagandet av rådsslutsatser om klimatfinansiering. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anmälde avvikande mening.  

Inför rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 18–19 november samrådde utbildningsminister Jan Björklund med EU-nämnden om utbildningsfrågorna. Utbildningsministern fick stöd av EU-nämnden rörande antagandet av rådsslutsatser om ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning. Utbildningsministern betonade vikten av att samordna yrkesutbildningarna och göra dem jämförbara inom EU. EU-nämnden ställde sig även bakom regeringens ståndpunkt rörande antagandet av slutsatser om höjning av nivån för elevers grundläggande färdigheter och initiativet ”Unga på väg”.

På kultur-, idrotts- och det audiovisuella området samrådde kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth med EU-nämnden. Nämnden ställde sig bland annat bakom regeringens ståndpunkt rörande antagandet av slutsatser om en verksamhetsplan för kultur 2011–2014, det europeiska filmarvet och EU:s roll i den internationella kampen mot dopning.     

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni samrådde med EU-nämnden om ungdomsfrågorna på rådets dagordning. EU-nämnden gav jämställdhetsministern sitt stöd till antagandet av slutsatser om dels barn, ungdomar och barns rättigheter, dels ungdomars tillgång till kultur. Nämnden ställde sig även bakom regeringens ståndpunkt rörande antagandet av en resolution om ungdomsarbete.  

Regeringen representerades i dag av
finansminister Anders Borg, utbildningsminister Jan Björklund, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP) på telefon 070-834 57 36 eller via e-post carl.b.hamilton@riksdagen.se.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 19 november för samråd inför rådet för allmänna frågor, rådet för utrikes frågor och rådet för konkurrenskraft.

Lars Söderlind
Pressekreterare, tfn 08-786 54 88