Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 17:23 CET

EU-minister Birgitta Ohlsson samt it- och regionminister Anna-Karin Hatt samrådde i dag med EU-nämnden inför mötet i allmänna rådet den 21 februari. EU-ministern fick EU-nämndens stöd inför förberedelserna av Europeiska rådets möte den 24-25 mars då de ekonomiska frågorna väntas dominera dagordningen. Regeringen fick stöd av en majoritet i nämnden inför en diskussion och slutsatser i rådet om den framtida sammanhållningspolitiken. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, och Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna anmälde i olika avseenden avvikande meningar.

Kabinettssekreteraren Frank Belfrage samrådde med EU-nämnden inför mötet i rådet för utrikesfrågor den 21 februari då utrikesministern väntas diskutera utvecklingen i de sydliga grannländerna. Diskussionen i nämnden behandlade bland annat hur EU kan stödja Egyptens och Tunisiens demokratiska utveckling. Regeringen fick nämndens stöd i frågan. Regeringen fick också nämndens stöd inför rådets diskussioner om fredsprocessen i Mellanöstern, EU:s strategi för Sahel och restriktiva åtgärder mot Zimbabwe. Nämnden kunde även ställa sig bakom regeringens position inför rådets slutsatser om åtgärder för att främja religionsfriheten och skydda utsatta.

Inför jordbruks- och fiskerådet den 21 februari samrådde landsbygdsminister Eskil Erlandsson med nämnden, som gav regeringen sitt stöd inför den fortsatta diskussionen om den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020.

Justitieminister Beatrice Ask samrådde med nämnden inför rådet för rättsliga och inrikes frågors möte den 24-25 februari. Nämnden gav regeringen sitt stöd inför de fortsatta förhandlingarna om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet. Nämnden ställde sig också bakom regeringens position inför rådets slutsatser om strategin för inre säkerhet, stadgan om de grundläggande rättigheterna, personuppgifter i EU och den europeiska e-juridikportalen.

Migrationsminister Tobias Billström samrådde med nämnden om ett återtagandeavtal mellan EU och Turkiet. Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet anmälde i olika avseenden avvikande meningar.

Regeringen representerades i dag av justitieminister Beatrice Ask, landsbygdsminister Eskil Erlandsson, migrationsminister Tobias Billström, EU-minister Birgitta Ohlsson, it- och regionminister Anna-Karin Hatt samt kabinettssekreteraren Frank Belfrage.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP) på telefon 070-834 57 36 eller via e-post carl.b.hamilton@riksdagen.se.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 25 februari för samråd inför rådet för transport, telekommunikation och energi (energi).

Lars Söderlind
Pressekreterare, tfn 08-786 40 00