Riksdagen

EU-nämnden måndagen den 1 november

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 19:19 CEST

förberedelser för Europeiska rådet
förberedelser för toppmötet EU-Ryssland
EU-nämnden sammanträder måndagen den 1 november klockan 14.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet samråder utrikesminister Laila Freivalds med EU-nämnden inför rådets möte den 2 november om allmänna frågor och yttre förbindelser. Rådsmötet är främst ägnat åt att förbereda Europeiska rådets möte den 5 november. Ministerrådet ska anta den kommenterade dagordningen för toppmötet. Dagordningspunkterna rör Lissabonstrategin, arbetsprogrammet för rättsliga och inrikes frågor, medvetenheten om EU-frågorna, den fortsatta utvidgningen och aktuella utrikespolitiska frågor. Till den sista dagordningspunkten ska ministerrådet även bereda två uttalanden om fredsprocessen i Mellanöstern och om EU:s stöd till återuppbyggnaden av Irak.

Ministerrådet den 2 november ska även förbereda EU:s positioner inför toppmötet med Ryssland den 11 november. Toppmötet ska diskutera handlingsplaner för samarbetet om bland annat ekonomiska frågor och på det rättsliga området. Vidare ska toppmötet ta upp Mellanöstern, Irak och andra internationella frågor.

Statsministern samråder med EU-nämnden om Europeiska rådets möte vid ett öppet sammanträde onsdagen den 3 november klockan 10.00.

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16