Riksdagen

EU-nämnden onsdagen den 15 juni

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 13:16 CEST

Sysselsättning inom Europa 2020-strategin

Åtgärder mot barnfattigdom

Ungdomssysselsättning

  EU-nämnden sammanträder onsdagen den 15 juni klockan 14.30 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP) och EU-nämndens övriga ledamöter.   Vid sammanträdet ska barn- och äldreminister Maria Larsson, statssekreteraren Bettina Kashefi, integrationsminister Erik Ullenhag och statssekreteraren Anna Pettersson Westerberg samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning och socialpolitik) den 17 juni. På dagordningen står genomförandet av sysselsättningsdelarna inom Europa 2020-strategin. Dessutom väntas rådet anta slutsatser om främjande av sysselsättning för ungdomar. Rådet ska också diskutera och anta slutsatser om demografiska förändringar och möjligheterna att förena yrkes- och familjeliv. Vidare väntas rådet anta slutsatser dels om åtgärder för att ta itu med barnfattigdomen och främja barns välbefinnande, dels om stöd till genomförandet av EU:s funktionshindersstrategi 2010-2020. Rådet väntas även få lägesrapporter om förhandlingarna om det så kallade mammaledighetsdirektivet och direktivet om förbud mot diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning och om ändring av grundförordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen.   Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Tommy Forsell
Pressekreterare, tfn 08-786 57 97