Riksdagen

EU-nämnden på onsdag

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 19:46 CEST

EU-nämnden sammanträder onsdagen den 24 september klockan 11.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. Statssekreterarna Jens Henriksson (Finansdepartementet) och Jan Grönlund (Näringsdepartementet) ska då informera nämnden om den nationella handlingsplanen för sysselsättning. Handlingsplanen är ett led i EU:s sysselsättningsstrategi. Den antas varje år av regeringen och förmedlas sedan till rådet och kommissionen.

I anslutning till sammanträdet kan journalister ställa frågor till ordföranden Inger Segelström (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

EU-nämnden sammanträder även på fredag denna vecka. Regeringen samråder då med nämnden inför nästa veckas rådsmöten för jordbruk och fiske, rättsliga och inrikes frågor, samt för allmänna frågor och yttre förbindelser.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16