Riksdagen

EU-nämnden stöder prioriteringar inför toppmöte

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 12:59 CET

EU-nämnden ställde sig vid dagens öppna sammanträde bakom de ståndpunkter som statsminister Göran Persson redovisade inför Europeiska rådets möte som inleds på torsdag. Toppmötet är ägnat åt uppföljningen av Lissabonstrategin med särskilt fokus på energifrågorna. Stats- och regeringscheferna väntas i denna del uttala sig om strategiska prioriteringar på EU-nivå för att nå mål om tryggad energiförsörjning, en konkurrenskraftig energimarknad och miljömässig hållbarhet. EU-nämnden stödde regeringens prioritering på förnybar energi för att främja det tredelade målet. Sverige ska även betona behovet av energieffektivisering och en samordnad internationell hållning i energifrågorna. Grundläggande i den svenska ståndpunkten är att energipolitiken på EU-nivå inte ska påverka medlemsländernas behörighet att själva bestämma om vilka energislag de väljer att satsa på.

Andra prioriterade områden i arbetet med Lissabonstrategin som Europeiska rådet väntas framhålla är forskning och utbildning, företagande samt deltagande på arbetsmarknaden. På dessa områden ska regeringen med EU-nämndens stöd särskilt lyfta fram bland annat vikten av livslångt lärande och insatser för att erbjuda ungdomar sysselsättning. Statsministern pekade också på den jämställdhetspakt som Sverige och ett antal andra länder tagit initiativ till för att ge jämställdhetsfrågorna en mer framträdande roll.

EU-nämnden delade även statsministerns ambition att Europeiska rådet ska ge en signal om att Europaparlamentets kompromiss kring tjänstedirektivet ska vara vägledande för det fortsatta arbetet med förslaget.

Regeringen representerades i dagens samråd av statsminister Göran Persson och statssekreterare Lars Danielsson.

Se webbutsändningen från sammanträdet på riksdagens webbplats.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=45&sq=1&id=igblgb7D6_3_15

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

EU-nämnden sammanträder denna vecka även på fredag, den 24 mars, för samråd inför ministerrådets möte om transportfrågor.


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16