Riksdagen

EU-nämnden tisdagen den 13 februari

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 16:46 CET

* Bidrag om utbildnings- och ungdomssamarbetet till vårtoppmötet
* Integreringen av Prümfördraget i EU
* Överförande av dömda personer


EU-nämnden sammanträder tisdagen den 13 februari klockan 13.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Björn Hamilton (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska regeringen samråda med EU-nämnden inför ministerrådet för utbildning, ungdom och kultur den 16 februari. Ministerrådet ska vid mötet anta bidrag till Europeiska rådets marsmöte som är ägnat åt uppföljningen av Lissabonstrategin. Utbildningsminister Lars Leijonborg inleder samrådet om ett bidrag med nyckelbudskap för utbildningsområdet. Rådet ska också debattera utbildningssamarbetet på längre sikt. Senare under sammanträdet fortsätter integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni samrådet om ett bidrag om genomförandet av den ungdomspakt som antogs av vårtoppmötet 2005.

Inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 15 februari ska justitieminister Beatrice Ask samråda med EU-nämnden om initiativet att överföra det så kallade Prümfördraget till EU-lagstiftning. Fördraget som ingåtts av sju medlemsländer innebär ett fördjupat samarbete mot terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration genom utökat informationsutbyte. Eventuellt ska rådet också försöka enas om rambeslutet om en förenklad hantering av överförandeärenden så att fängelsedömda personer kan avtjäna straffet i sina hemländer.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6333&doktyp=kf-lista&rm=2006/07&bet=16&dok_id=GU0L16

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16