Riksdagen

EU-nämndens ordförande träffar kolleger från andra medlemsländer

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 13:47 CET


EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) deltar tillsammans med Christina Axelsson (s) i ett Cosac-ordförandemöte den 4-5 februari i Madrid.

Mötet mellan ordförandena i parlamentens EU-organ är i huvudsak ägnat åt förberedelser för Cosacs plenarsession i månadsskiftet maj-juni. Vidare deltar Spaniens utrikesminister Miguel Ángel Moratinos i en debatt om det spanska ordförandeskapets prioriteringar för EU-arbetet fram till sommaren. En av huvudprioriteringarna gäller hanteringen av den ekonomiska krisen, vilket är föremål för en särskild debatt vid mötet.

Cosac är ett samarbetsforum för de nationella parlamentens EU-organ samt ledamöter från kandidatländernas parlament och Europaparlamentet. Cosac möts en gång varje halvår. Inför varje Cosac-möte hålls ett förberedande möte mellan ordförandena i EU-organen. Cosac arrangeras av parlamentet i EU:s ordförandeland, för närvarande Spanien.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se