Riksdagen

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2003/04

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 15:27 CEST

När ett nytt riksmöte nu inletts har det blivit dags att summera EU-nämndens verksamhet under det gångna året. Kalenderbitaren kan notera att EU-nämnden sammanträdde 45 gånger under riksmötet 2003/04. Svenska ståndpunkter har diskuterats och slagits fast för inte mindre än 76 ministerrådsmöten vid dessa tillfällen, då ansvariga ministrar eller i undantagsfall deras statssekreterare rådgjort med nämnden.

Vid sidan av ministerrådets frågor har den enskilt största frågan för EU-nämnden varit förhandlingarna i regeringskonferensen om EU:s konstitutionella fördrag. Sammanlagt samrådde regeringen och nämnden vid 14 tillfällen om regeringskonferensen. Samrådet var offentligt när statsministern och utrikesministern var i EU-nämnden inför förhandlingarna på toppnivå. Allmänheten kunde då följa samrådet på plats eller via TV. EU-nämnden anordnade i november 2003 även en offentlig utfrågning om det konstitutionella fördraget. Dessutom inhämtade en mindre beredningsgrupp inom nämnden fortlöpande information om utvecklingen i regeringskonferensen. I beredningsgruppen fanns företrädare för samtliga riksdagspartier.

Av bokslutet för mötesåret 2003/04 framgår också att EU-nämnden haft flitiga kontakter med parlamenten i andra medlemsländer och med Europaparlamentet. Representanter för nämnden har gjort studieresor till ordförandeländerna Italien och Irland, till Bryssel och till Polen. Nämnden har också tagit emot ett flertal besök, bland annat från regerings- och parlamentsföreträdare i EU:s nya medlemsländer och kandidatländerna.

EU-nämndens verksamhetsberättelse och de stenografiska uppteckningarna från regeringens och EU-nämndens samråd finns på riksdagens webbplats. Där finns även sammanträdeshandlingar, nämndens yttranden, pressmeddelanden och en plan för kommande sammanträden.

http://www.riksdagen.se/eu/riksdagen/eun

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16