Afrikagrupperna

EU och Afrika på kollisionskurs

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 13:53 CEST

EU:s krav på de afrikanska länderna för tillgång till den europeiska marknaden är så hårda och långtgående att handelsförhandlingarna gått i stå.  EU:s kommissionärer för handel och utveckling har nu bett alla EU:s handels och biståndsministrar om vägledning för hur man ska gå vidare i förhandlingarna. 40 europeiska organisationer kräver att förhandlingsmandatet förändras. Det är dags att ta större hänsyn till de afrikanska ländernas krav och behov.

Trots åtta års förhandlingar om handelsavtal (s k EPA-avtal) har få afrikanska länder gått med på EU:s villkor. Varken hot eller krav har hjälpt.

De afrikanska länderna vill själva kunna förädla sina råvaror och styra över regler som de anser är nödvändiga för att skydda sin utveckling. De vill inte gå in i breda och långsiktigt tvingande handelsavtal som bakbinder ekonomisk och social utveckling, och begränsar möjlighet till egen förädlingsindustri samtidigt som råvarorna flödar ut ur länderna till Europa och Kina.

EU:s kommissionärer för bistånd och handel har bett om hjälp och vill ha en diskussion om hur förhandlingsmandatet ska se ut framöver.

Drygt 40 europeiska organisationer inom det civila samhället som bevakar EPA-avtalen, däribland Afrikagrupperna och Forum Syd i Sverige, framför idag i ett brev till biståndsminister Gunilla Carlsson att det är dags att ta kritiken på allvar.

Det finns alternativa lösningar till handelsavtal mellan EU och afrikanska länder. Dessa borde övervägas av Gunilla Carlsson och de andra biståndsministrarna inom EU. EU ger sedan flera år de minst utvecklade länderna i världen tullfritt tillträde till de europeiska marknaderna. Detta initiativ borde man kunna utöka till att gälla alla afrikanska länder.

Läs brevet till biståndsminister Gunilla Carlsson här!

Kontaktpersoner: Karin Gregow, karin.gregow@forumsyd.org, 073-6753383, och Erik Halkjaer, erik.halkjaer@afrikagrupperna.se, 073-5939139