Miljödepartementet

EU och Asien stärker miljösamarbetet

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 16:08 CEST

Miljöministrar från EU och Asien – ASEM - enades vid ett möte i Lecce, Italien, den 12-13 oktober, om att stärka samarbetet mellan Europa och Asien.

Vid mötet verkade Sverige bland annat för att tydliggöra jämställdhets- och utbildningsfrågornas roll i miljöarbetet. Sverige fick också gehör för vikten av miljöteknikutveckling samt företagens ökade sociala och miljömässiga ansvar.

Samtliga länder uttryckte sitt stöd för en snabb ratificering av Kyotoprotokollet. Länderna visade också stor beslutsamhet att arbeta nationellt för att minska utsläppen av koldioxid och att effektivisera energianvädningen. Ett sätt att åstadkomma detta är att öka andelen förnyelsebar energi där framförallt behovet av samarbete kring teknikutveckling lyfts fram.

- Mötet innebär viktiga framsteg i EU:s miljösamarbete med Asien. Detta är av stor betydelse med tanke på Asiens stora befolkning och växande miljöproblem. Särskilt glädjande är samarbetet kring miljöteknik, säger miljöminister Lena Sommestad.

Asem-Europe Meeting, ASEM, består av 10 asiatiska länder (Brunei, Kina, Indonesien, Japan, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam) samt EU:s 15 medlemsländer. ASEM bildades 1996 och syftar till att stärka politiska, ekonomiska och kulturella band mellan regionerna. Det första miljöministermötet hölls i Peking 2002, det andra är detta i Lecce 12-13 oktober 2003.

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 20 08