Miljödepartementet

EU öppnar för en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 11:46 CEST

Igår kväll kom miljöministrarna i EU överens om att öppna för en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet. Förutsatt att andra ekonomier med stora utsläpp åtar sig tillräckligt stora utsläppsminskningar.

- Vi tar därmed ett välkommet och viktigt steg för att pressa på andra ekonomier med stora utsläpp och nå framgång i de internationella förhandlingarna, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Vid förra årets klimatmöte i Köpenhamn motsatte sig framför allt USA och Kina att ingå en bindande internationell överenskommelse för utsläppsminskningar. EU uppfattades då från vissa U-länder ha en tveksam inställning till fortsättningen av Kyotoprotokollet.

- Vi var påskyndare till Kyotoprotokollet,  vi har varit de största försvararna av Kyotoprotokollet och, men blev misstänkliggjorda i Köpenhamn. Nu öppnar vi för en fortsättning, som tillsammans med stöd till de allra fattigaste ländernas klimatinsatser, allierar oss med den stora gruppen utvecklingsländer och riktar pressen mot de stora utsläppsländerna. Det är nödvändigt, EU räddar inte klimatet ensamt, säger Andreas Carlgren.

Få framsteg har gjorts i förhandlingarna efter Köpenhamn. Bedömningen efter tjänstemannaförhandlingarna i Tianjin är att en slutlig överenskommelse inte heller kommer nås nu. Förhoppningen är dock att ett paket av beslut som underifrån bygger ramverket för en framtida klimatregim kan åstadkommas redan i Cancún i Mexico där nästa partsmöte under klimatkonventionen (COP16) hålls med avslut i mitten av december.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45-------------------------
Läs mer
-------------------------
Internationellt klimatarbete (http://www.regeringen.se/sb/d/8820/a/34463)