Sveriges Kommuner och Landsting

EU-överenskommelse ska minska skärskador

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 16:15 CEST

EU-länderna ska genomföra insatser för att minska skärskadorna inom hälso- och sjukvården. Det är innebörden av den överenskommelse som arbetsmarknadens parter inom sjukhussektorn på EU-nivå har undertecknat idag. SKL anser att dessa insatser ska genomföras inom ramen för det reguljära arbetsmiljöarbetet i kommuner, landsting och regioner.

-Många anställda i kommuner och landsting ställs dagligen inför situationer där stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården. Att minska riskerna för att skadas i sitt arbete är en viktig arbetsmiljöfråga, säger Agneta Jöhnk, chef för SKL:s arbetsgivarpolitiska avdelning.

-Överenskommelsen speglar att också parterna på Europanivå anser att det förebyggande arbetet för att undvika sådana skador måste prioriteras, säger Agneta Jöhnk.

Överenskommelsen mellan parterna innebär att EU-länderna ska bedriva ett förebyggande arbete i hälso- och sjukvården genom att bland annat genomföra förbättrade riskbedömningar, information och utbildning. Rapporteringen ska också förbättras genom partsgemensam uppföljning av skärskador som inträffar inom hälso- och sjukvården.

Läs också meddelande från EU-kommission idag (på engelska, extern länk, öppnas i nytt fönster)

För mer information: Ned Carter, tfn 08 452 76 23, mob: 070-266 8345, e-post: ned.carter@skl.se eller Leif Lindberg, tfn 08 452 74 73, e-post: leif.lindberg@skl.se, båda handläggare på arbetsgivarpolitiska avdelningen

Pressjour: 08 - 452 7101

Fakta om skärskadorÅr 2004 genomförde Vårdförbundet och Sjukvårdens LeverantörsFörening (SLF), som bytt namn till Swedish Medtech, en gemensam undersökning av stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Så gott som alla personer som är verksamma inom vården kommer genom sitt arbete i kontakt med stickande och skärande utrustning eller exponeras för blod. Stick- och skärskador är vanligt förekommande, ca 80 procent av de svarande uppgav då att de har råkat ut för incident i samband med sitt arbete.Fakta om arbetsmarknadsparterna

HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers´ Association -www.hospeem.) och EPSU (European Federation of Public Services Unions,
Standing Committee for health and social service, www.epsu.org) är av EU-kommissionen erkända arbetsmarknadsparter inom sjukhussektorn. SKL är medlem i HOSPEEM. Kommunal, Vårdförbundet och SKTF är medlemmar i EPSUeu