Miljöpartiet de gröna

EU-parlamentet: Bilars utsläpp

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:38 CEST

Pressinformation från Miljöpartiet de Gröna, EU-parlamentet 080925

-Det är en skammens dag för EU-parlamentets miljöutskott. Man försämrar ett redan dåligt förslag från kommissionen om bilars koldioxidutsläpp i stället för att ställa hårdare krav på bilindustrin. säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna.

Inför dagens omröstning i EU-parlamentets miljöutskott har förslagen om att begränsa koldioxidutsläppen från bilar ytterligare vattnats ur.

-Jag stöder målet att bilar inte får släppa ut mer än 95g/km i genomsnitt 2020, men andra förslag gör det helt osannolikt att det målet nås, vill man inte ta första stegen blir långsiktiga mål tomt prat, säger Carl Schlyter.

Den kompromiss som den socialdemokratiske rapportören Guido Sacconi gjort med högern gör det billigare för de bilföretag som inte når målen. EU-kommissionen föreslår straffavgifter på 95 Euro för varje gram som utsläppsmålen överskrids. Beslutsförslaget till miljöutskottet nästan halverar det till 50 Euro och skjuter upp tidpunkten till 2015.

- Det kan bli billigare för företag att betala böterna än att minska sina utsläpp, säger Carl Schlyter, och då slår det ju fullkomligt fel. De gröna föreslår straffavgifter på 150 Euro/g, som enligt kommissionens utredning är vad som krävs för att nå målen.

Dessutom har sosse-högerkompromissen infört kryphål i form av sk ECO-innovations som innebär att en bilpark som i tester släpper ut 139gCO2/km kan räknas som om de släpper ut 130. Det finns utanför den större kompromissen även förslag som vill räkna el-bilar och koldioxidsnåla flera gånger eller ge etanolbilar speciella rabatter.

-Den sammanlagda effekten av alla kryphål är att bilindustrin praktiskt taget inte behöver göra några förbättringar för att nå målen, det skulle räcka med några procent elbilar 2015 och lite tekniska justeringar, säger Carl Schlyter.

Sverige har den törstigaste nybilsparken i Europa. För Saab och Volvo var utsläppen 189 resp 188 g koldioxid per kilometer 2007. Den svenska regeringen ställer sig bakom bilföretagen och har blivit en bromskloss i Europa när det gäller att minska utsläppen från transportsektorn.

Svenska parlamentariker från s, m och kd driver kravet att bilar som kan gå på alternativa bränslen ska få rabatter från utsläppsreglerna. Det kan låta bra, men slår fel. Bilindustrin kan enkelt göra alla bilar möjliga att köra på etanol, men vad som fylls i tanken finns dålig kontroll på. Det är ett kryphål som bilindustrin kan utnyttja. Det viktiga är att minska bränsleförbrukningen oavsett vilken typ av bränsle en bil körs på.

Miljöutskottet borde i stället för att urvattna kommissionens förslag kraftigt förbättra det. Bilindustrin har haft 15 år på sej att genomföra en frivillig överenskommelse om minskade utsläpp men har inte gjort det. Det räcker nu!

Miljöutskottets omröstning börjar kl 10.00 i EU-parlamentet i dag.

För en kommentar till resultatet från Carl Schlyter, ledamot av miljöutskottet ring 070 238 25 15 eller +32 2 284 52 73

Marita Pahlén, pressekretetare 070 67 50 373