Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

EU-parlamentet kräver total öppenhet om ACTA

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2010 13:07 CET

EU-parlamentet kräver fullständig öppenhet och tillgång till alla dokument i EU:s förhandlingar med bl a USA om ACTA - avtalet. Avtalet syftar till att stoppa varumärkesförfalskning och har omgivits av stort hemlighetsmakeri.
- Kommissionen har försökt hålla parlamentet utanför, trots att vi har rätt till medbestämmande. Vår stora enighet idag har visat att det inte går. Det säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och en av initiativtagarna till dagens omröstning.

Många EU-medborgare är rädda för att de medborgerliga fri- och rättigheterna beskärs genom den flod integritetskränkande direktiv som antagits eller är på gång - datalagringsdirektivet, IPRED 1 och 2, Swift och inte minst ACTA-avtalet som ger gränsmyndigheter ökade befogenheter,
EU-parlamentet har sedan Lissabon-fördraget trädde i kraft medbestämmande i den här typen av frågor, men hittills har kommissionen hållit allt hemligt.
- Det är en fullständigt absurd och oacceptabel situation, där vi bakom stängda dörrar måste fråga kommissionen i de avtal vi ska fatta beslut om, säger Carl Schlyter.
Carl Schlyter tog tillsammans med några andra parlamentariker initiativ till att agera och resolutionen som antogs idag visar på mycket stor enighet bland parlamentets ledamöter.
- Kommissionen brukar kalla sig EU-fördragets väktare. I det här fallet är det principen om öppenhet, mänskliga rättigheter och parlamentets rättigheter de måste värna och det förväntar vi oss nu att kommissionen gör, säger Carl Schlyter.
Parlamentets agerande vad gäller ACTA har tryckt på medlemsstaterna och rådet har också uttalat sig för större öppenhet i förhandlingarna.
Carl Schlyter öppnar nu en ACTA-blogg för att ge möjlighet till mer information och diskussion om avtalet. Adressen är acta.mpbloggar.se

För mer information:
Carl Schlyter 070 238 25 15
Marita Pahlén, pressekreterare 070 6750373

MILJÖPARTIET DE GRÖNA i EU-PARLAMENTET
Rue Wiertz
B-1047 BRYSSEL
+32 2 284 5394
Läs mer om grön politik i EU: www.mp.se/carl