Vänsterpartiet

EU-parlamentet kritiserar Marocko

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 13:02 CET

EU-parlamentet riktar idag skarp kritik mot Marocko för att inte släppa in journalister och oberoende observatörer i Västsahara. Kritiken röstades igenom med stor majoritet.

- Det glädjer mig att vi enades om en konkret kritik av Marockos ockupation och övergrepp i Västsahara, säger Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentet. Men tyvärr nämns inte att EU deltar i exploateringen av det ockuperade Västsahara genom att plundra landets fiskevatten i samarbete med Marockos regering.

Parlamentet krävde också ett slut på våldsamheter och övergrepp i Västsahara. Ledamöterna vill att FN gör en internationell och oberoende utredning av händelserna i ett västsahariskt protestläger utanför al-Ayun.

Ledamöterna begär också att FN får möjlighet att skapa en organisation för att övervaka mänskliga rättigheter i Västsahara.

EU-parlametets resolution finns på denna länk:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0675+0+DOC+XML+V0//SV


För mer information, kontakta:
Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker
Svensk mobil: 070 633 13 46
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79
Blogg http://www.evabrittsvensson.se
Twitter http://twitter.com/EvaBrittEU
Hemsida: www.vguengl.org (foton finns i "Pressrummet")