Junilistan

EU-parlamentet skyddar de sina

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 14:08 CEST

Nils Lundgren är rapportör i EU-parlamentet om ansvarsfrihet för EU:s institutioner. Lundgren anser att Regionkommittén inte ska beviljas ansvarsfrihet.

– Att bevilja ansvarsfrihet när man vet att både revisionsrätten och EU:s bedrägeribekämpningsbyrå håller på att utreda vad som hänt i Regionkommittén är fullständigt ansvarslöst, säger Nils Lundgren.

I dag röstade EU-parlamentet om ansvarsfrihet för EU:s olika institutioner. Junilistans EU-parlamentariker Nils Lundgren, som har haft ett huvudansvar i detta arbete, uppmanade parlamentet att inte bevilja den så kallade Regionkommittén ansvarsfrihet förrän två pågående utredningar blivit klara med sin granskning.

EU-parlamentet struntade i detta och beviljade Regionkommittén ansvarsfrihet utan att avvakta denna information.

Nils Lundgren är vice ordförande i det ansvariga budgetkontrollutskottet och har varit föredragande i granskningen av sju EU-myndigheter. Bland dessa institutioner ingick Regionkommittén som även under tidigare år fått skarp kritik för oegentligheter och vårdslöshet med EU:s pengar. Nils Lundgren hade uppdagat många felaktigheter och hade fått tillgång till hemliga dokument som tyder på ouppklarade allvarliga oegentligheter i Regionkommitténs verksamhet. Dessa dokument kunde göras tillgängliga för budgetkontrollkommitténs ledamöter i början av veckan.

– Att bevilja ansvarsfrihet när man vet att både revisionsrätten och OLAF (EU:s bedrägeribekämpningsbyrå) håller på att utreda vad som hänt är fullständigt ansvarslöst. Allt pekar på att det finns starka krafter i EU-parlamentet som stödjer Regionkommitténs ledande tjänstemän och som till varje pris vill hindra kritik mot denna institution. I stället för att fullgöra sitt demokratiska mandat och utkräva ansvar, håller parlamentsmajoriteten höga tjänstemän bakom ryggen, kommenterar en besviken Nils Lundgren.

Ledamöterna vägrade i en tidigare omröstning under dagen att bevilja EU-parlamentet ansvarsfrihet för hanteringen av sin egen budget. Skälet var att ny information hade kommit fram under de senaste dagarna om hyreskostnader för fastigheter i Strasbourg. Den informationen togs upp av medierna och tvingade därför parlamentet att reagera. Många av de gröna och åtskilliga liberaler och socialdemokrater stödde Nils Lundgren, men han fick ändå bara 190 med sig medan 400 ledamöter röstade för ansvarsfrihet. Samtliga svenska moderater och socialdemokrater röstade emot Nils Lundgrens förslag.

– Regionkommittén hade inte tagits upp i pressen och därmed kunde parlamentsmajoriteten undvika att ta sitt ansvar, påpekar Nils Lundgren.

– EU-parlamentet skall granska EU-institutionernas verksamhet och utkräva ansvar, men gör det mycket ovilligt och bara under mediernas press. Parlamentsmajoriteten anser uppenbarligen att dess uppgift är att dölja skandaler och skydda höga tjänstemän, avslutar Nils Lundgren.

För ytterligare information:
Nils Lundgren 070-633 46 34
Malin Thalin 070-792 91 11