Miljöpartiet de Gröna i EU-parlamentet

EU-parlamentet tar strid med USA om överföring av bankdata

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 15:45 CET

- Swiftavtalet mellan EU och USA innebär alltför stora risker för kränkning av enskilda människors integritet, därför säger vi nej till det. Det säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna. EU-parlamentet kan vid omröstningen i morgon stoppa avtalet som fått USA att sätta hård press på politikerna i EU.
SWIFT är ett belgiskt bolag, specialiserat på säkerhetssystem för banksektorn. 2006 avslöjades att bolaget olagligt lämnat ut data om EU-medborgares ekonomiska transaktioner till amerikanska myndigheter via en server placerad i USA. Amerikanerna hade begärt ut uppgifterna som en del i kampen mot terrorism.
I juli 2009 fick EU-kommissionen i uppdrag av medlemsstaterna att förhandla fram ett avtal med USA om hur bankdata ska överföras.
EU-parlamentet krävde i en resolution i september att avtalet uppfyller krav på dataskydd, rättssäkerhet och personlig integritet för EU:s medborgare. I november skrev medlemsstaterna på ett tillfälligt avtal med USA som ska gälla under 2010 med början 1 februari, sedan ska det omförhandlas.
Avtalet röstades ner i parlamentets utskott för mänskliga rättigheter den 4 februari och i morgon ska hela parlamentet ta ställning till avtalet.

-Avtalet sägs vara begränsat till enskilda sökningar i enskilda fall, men rent tekniskt kommer det att innebära massiva överföringar av bankdata till USA. Ministrarna hänvisar till hemliga bakgrundsdokument som parlamentet inte får läsa, för att rättfärdiga avtalet. Det är en parodi på öppen och korrekt lagstiftning som tyvärr kan få nog så tragiska effekter för EU:s medborgare, säger Carl Schlyter.

I och med att Lissabonfördraget trätt i kraft har parlamentet medbestämmande i den här frågan och kan alltså stoppa avtalet. Parlamentet protesterar emot att inte ha fått rösta innan avtalet träder i kraft och att ministrarna medvetet röstade om avtalet dagen före Lissabonavtalet trädde ikraft för att undvika parlamentets åsikter.
USA, däribland utrikesminister Hilary Clinton, har utsatt parlamentet för starka påtryckningar att inte stoppa Swiftavtalet.
- Ett nej till Swiftavtalet ger en stark signal till rådet och kommissionen att de inte kan fortsätta förhandla i hemlighet bakom ryggen på de folkvalda och deras väljare, säger Carl Schlyter.
Frågan avgörs av EU-parlamentet vid omröstningen som börjar i morgon klockan 12.

För mer information:
Carl Schlyter 070 2382515
Marita Pahlen 070 6750373