Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

EU-parlamentet uppmanar Vitryssland att avskaffa §193

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 09:13 CEST

På torsdagen antog Europaparlamentet en resolution om EU:s relation till Vitryssland. I resolutionen återfinns bland annat en uppmaning till den vitryska regimen att avskaffa paragraf 193 i den vitryska brottsbalken, då denna lag på ett gravt sätt inskränker föreningsfriheten i landet. Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter välkomnar resolutionen.

- Det är mycket bra att Europaparlamentet lyfter frågan om paragraf 193, eftersom bristen på föreningsfrihet är ett av de mest centrala människorättsproblemen i Vitryssland idag, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Paragraf 193 infördes i den vitryska lagstiftningen inför presidentvalet 2006, och innebär att det är olagligt och belagt med fängelsestraff att arbeta i en icke-registrerad organisation. Sedan 2003 har mer än 400 organisationer fått sin statliga registrering upphävd, och därmed i praktiken förbjudits av myndigheterna. Nya oberoende organisationer har under samma period med få undantag nekats registrering.

Relationerna mellan EU och Vitryssland har i många år varit mycket ansträngda. Men i oktober 2008 bestämde EU:s ministerråd att under ett halvår lyfta förbudet för inresa i EU som sedan 2006 gällt ett 40-tal vitryska politiker och tjänstemän, inklusive president Aljaksandr Lukasjenka. För två veckor sedan förlängdes perioden med ytterligare nio månader. Europaparlamentets resolution har utarbetats mot bakgrund av detta beslut.

- På ett föredömligt vis ställer Europaparlamentet konkreta krav på vad Vitryssland behöver åtgärda för att slippa sanktioner i framtiden. Nu bör EU:s ministerråd och EU-kommissionen vara lika tydliga i sin kommande dialog med den vitryska regimen, säger Martin Uggla.

Östgruppen bedriver sedan 2008 en särskild kampanj för föreningsfrihet i Vitryssland, Kampanj 193. Ett av kampanjmålen är just att bristen på föreningsfrihet kontinuerligt tas upp på agendan i dialogen mellan EU och Vitryssland.

För mer information, kontakta:
Martin Uggla, ordförande, Östgruppen: 0709-41 17 02
uggla@ostgruppen.se

www.ostgruppen.se/193.php