Stockholms stad

EU-projekt i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 09:01 CEST

Fler och fler beslut som tas på EU-nivå påverkar den kommunala verksamheten. Därför är Stockholm med och tycker till om för staden viktiga EU-initiativ.

Stockholm har en hel del att lära ut - men också mycket som vi kan lära av våra europeiska grannar. Inom ramen för EU-projekt får vi tillfälle att visa andra städer hur vi i Stockholms stad utvecklar samhällsservicen samt lära av andra inom samma område.

Staden aktiv i det europeiska arbetet
EU:s olika program ger möjligheter till verksamhetsutveckling. Det kan bidra till satsningar som annars inte ryms i budgeten och eller skapa ett ökat utrymme för annan verksamhet. Det finns möjligheter att söka EU-medel på nationell nivå, men de flesta medel som Stockholm kan söka är transnationella, det vill säga det krävs ett samarbete med fler länder i Europa.

Stadsledningskontorets internationella avdelning ger stadens verksamheter ett kvalificerat stöd genom processen att söka EU-medel. Verksamheterna kan få stöd med att hitta rätt EU-program för idén, hjälp med att hitta europeiska samarbetspartners, stöd för att ansöka och allt annat som kan verka krångligt i arbetet med EU-projekt.

Stockholms stad ska ta en aktiv del i och ha en funktionell organisation för att vara en viktig aktör i det europeiska arbetet. Stadsledningskontorets internationella avdelning har sedan årsskiftet 2007 ett uppdrag att säkerställa att staden inte missar att uppmärksamma för staden viktiga EU-initiativ. På så sätt kan staden på ett tidigt stadium anpassa verksamheterna till exempelvis EU-lagstiftning eller vara med att påverka EU-besluten via regeringen eller andra direkta och indirekta kanaler till EU-institutionerna.

Länkar