Polarforskningssekretariatet

EU:s arktiska initiativ presenteras i ny sammanställning

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 14:00 CEST

I en sammanställning som släpps i dag presenteras Europeiska unionens arktiska initiativ. European Arctic Initiatives Compendium är en del av en förstudie om ett arktiskt informationscenter inom EU. Sammanställningen har gjorts av Polarforskningssekretariatet tillsammans med Arktiska centret vid Lapplands universitet i Finland.

European Arctic Initiatives Compendium innehåller program, projekt och politiska initiativ som genomförs av EU:s medlemsländer och aktörer verksamma inom EU. Här samlas även satsningar i andra europeiska länder och territorier, till exempel Norge, Island och Grönland, vilka är mycket relevanta när man talar om europeiska Arktis. I flera fall finns det en stark koppling till EU, till exempel genom European Research Area (ERA).

Sammanställningen är ett viktigt steg i genomförandet av en förstudie för att mäta effektiviteten och hållbarheten i ett nätverk av ledande forskningscentra och universitet som specialiserat sig på arktiska frågor. Nätverket skulle kunna underlätta informationsutbytet mellan EU:s institutioner, arktiska aktörer och allmänheten. Förstudien utgör i sin tur en del av en förberedande åtgärd för en strategisk bedömning av utvecklingen i Arktis, som genomförs av Arktiska centret vid Lapplands universitet i Finland på uppdrag av EU:s miljödirektorat.

Sammanställningen har gjorts av Polarforskningssekretariatet:

–  Vi såg sammanställningen som en språngbräda för att bättre förstå EU:s nuvarande roll i Arktis, vilket är viktigt för den förberedande åtgärden, säger Björn Dahlbäck, föreståndare på Polarforskningssekretariatet.

–  Vi har träffat EU-tjänstemän i Bryssel för att få en bättre förståelse för bredden på EU:s satsningar i Arktis, säger Lize-Marié van der Watt, Polarforskningssekretariatet. Det var också viktigt för oss att inkludera satsningar som har en betydelse för europeiska Arktis, även om de inte uttryckligen nämner Arktis. Till exempel regionala program i norra Skandinavien.

Paula Kankaanpää, chef för Arktiska centret och ansvarig för den förberedande åtgärden tillägger:

–  Sammanställningen är ett bra exempel på hur expertis från alla parter i nätverket kan användas för att ge ett brett, europeiskt perspektiv.

Sammanställningen kan fungera som ett stöd för att identifiera nya och pågående sektorsövergripande satsningar. Den kan vara till nytta för en mängd olika aktörer inom Europeiska kommissionen, men även för europeiska institutioner som är intresserade av att bygga nya samarbeten.

Ladda ner sammanställning på www.arcticinfo.eu.

Kontaktperson

Lize-Marié van der Watt
Polarforskningssekretariatet
Telefon: 08-450 25 14
Mobil: 070-785 54 13
E-post: lizemarie.vanderwatt@polar.se

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.