Junilistan

EU:s arresteringsorder möter hårt motstånd

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 11:51 CET

EU:s medlemsländer är tveksamma till att genomföra den europeiska arresteringsordern. Det visar kommissionens utvärdering.

– Medlemsländerna accepterar inte att rättsäkerheten åtsidosätts, säger Nils Lundgren.

Syftet med arresteringsordern är att göra det enklare att lämna ut en person som misstänkts för, eller har begått brott, i ett annat medlemsland. Det innebär att vi inte längre får kräva att det brott som personen begärs utlämnad för också räknas som ett brott i Sverige.

– Definitionen av brott som kan leda till utlämning är mycket allmänt hållna, till exempel ”rasism och xenofobi” eller ”datorrelaterad brottslighet”. Det går inte att veta vad man kan bli straffad för, säger Nils Lundgren och ger ett konkret exempel:

– Den som på något sätt hjälper kvinnor från exempelvis Polen eller Portugal att resa utomlands för att göra abort skulle kunna begäras utlämnad till dessa länder misstänkt för deltagande i en kriminell organisation. Detta är helt orimligt.

Kommissionens utvärdering visar att många medlemsländer inte vill anamma EU:s lagstiftning. Trots detta vill EU-parlamentet fortsätta att centralisera makten till Bryssel.

– Individens rättigheter inskränks på område efter område. Straffrätten är ett område, lagring av data- och teletrafik ett annat. EU är inne på en farlig väg, säger Nils Lundgren.

För ytterligare information:
Nils Lundgren 070-633 46 34
Anna Hammarskiöld 0707-929 111