Kristdemokraterna, KD

EU:s energipolitik och dess konsekvenser för Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 15:59 CET

- från att tänka svenskt måste vi börja tänka europeiskt

Europaparlamentarikerna Lena Ek och Anders Wijkman bjuder in till en diskussion om de aktuella energifrågorna på EU-nivå med anledning av vårtoppmötets energidiskussion.

Energi ligger högt på agendan i Europa i vår. På vårtoppmötet 22-23 mars kommer ministrarna diskutera EU-kommissionens Grönbok om säker, konkurrenskraftig och hållbar energipolitik för Europa. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso hävdade när Grönboken presenterades 8/3 att "Europa har inte längre råd att ha 25 olika okoordinerade energistrategier".

Energipolitiken står inför en ny verklighet - en europeisk energimarknad håller på att ta form. Några av faktorerna som påverkar utvecklingen är liberaliseringen av marknaderna och hur den påverkat priserna. De ökade kraven på självförsörjning har kopplingar både säkerhetspolitiken och klimatpolitiken. Det finns ett stort behov av ny teknik och forskning bl.a. för att utveckla miljöanpassade alternativ till de fossila bränslena. Året inleddes med en gaskris i våra grannländer.

Anders Wijkman inleder diskussionen med några kommentarer om grönboken, om Sverige har något att lära av utvecklingen i Europa, samt om behovet av en "synvända" i energipolitiken inom Alliansen, Regeringen och samarbetspartierna. Därefter ger några experter sin syn på frågorna, däribland Stina Soewarta från Energikommissionär Piebalgs kabinett, Erik Larsson från Svensk Fjärrvärme och professor Björn Karlsson samt Egil Öfverholm, expert vid Energimyndigheten, ger några kommentarer om möjligheten att använda energin effektivare. Därefter sammanfattar Lena Ek och öppnar för en diskussion bland deltagare och åhörare.

Tid: Den 21 mars kl. 13.30-15.30

Plats: EU-parlamentets konferensavdelning på Riddargatan 7A i Stockholm

OSA senast den 20 mars till: awijkman@europarl.eu.int

Frågor besvaras av: Anders Wijkman på 070-630 10 52 eller Lena Ek 0735-264075


Välkommen!


Lena Ek och Anders Wijkman